Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Piippo on sitomiseen, nostamiseen, hinaamiseen ja kiinnittämiseen käytettävien tuotteiden valmistaja, markkinoija ja jakelija. Innovatiivinen tuotekehitys ja globaaleilla markkinoilla tunnettu Piippo-tavaramerkki tuottavat kestävää lisäarvoa asiakkaiden liiketoimintaan.

Loppuasiakkaiden ymmärtäminen ja kumppaneiden kunnioittaminen ovat auttaneet Yhtiötä saavuttamaan merkittävän aseman kansainvälisillä markkinoilla. Toimialallaan Piippo on tunnettu tuotteiden erilaisuudesta ja innovatiivisuudesta, joka on nostanut Yhtiön globaaliksi toimijaksi.

Yhtiön kasvu perustuu syvään markkinatuntemukseen ja aikaisten muutostrendien havaitsemiseen, johon Yhtiön tuotekehitys pystyy vastaamaan riittävällä nopeudella. Asiakkuuksien hallinta ja toimiminen heidän kanssaan yhdessä antavat tätä tarvittavaa syvätietoa markkinasta.

Avoimuus, innovatiivisuus, yhteisöllisyys ja kannattavuus korostuvat Yhtiön arvoissa. Yli 20 vuoden työurat eivät ole Yhtiössä harvinaisia, samoin kuin lähes yhtä pitkät yhtäjaksoiset asiakassuhteet. Nämä ovat rakentaneet pohjaa Yhtiön 70-vuotiselle historialle köysien, lankojen ja verkkojen suomalaisena perheyhtiönä. Omistajien pitkäaikainen sitoutuminen sekä huonoina että hyvinä aikoina ovat luoneet kestävän pohjan, jolle on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena entistä nopeampi kasvu

Vuonna 2000 Piippo irtautui paperin- ja kartongin jalostuksesta ja ruiskupuristustuotteiden valmistuksesta ja aloitti paalausverkkojen valmistuksen uutena liiketoimintana. Tästä lähtien Piippo on kasvanut orgaanisesti ja tasaisesti investoiden erityisesti tuotantoon ja markkinointiin. Tällä hetkellä Yhtiö on arvionsa mukaan alan viidenneksi suurin paalausverkkojen valmistaja maailmassa.

Väestönkasvu kiihdyttää edelleen elintarvikkeiden kysyntää, minkä Yhtiö uskoo heijastuvan Yhtiön Agri-segmentin tuotteiden kysyntään. Yhtiö haluaa kasvaa markkinoita nopeammin nyt, kun alalla on kasvua ja Yhtiön tuotteilla on erinomainen maine ja jakelu yli 40 maassa. Yhtiö on laajentanut Outokummun-tehdastaan vuonna 2014. Koska tehdaslaajennus on lisääntyneen kysynnän vuoksi jo täydessä käytössä, suunnittelee Yhtiö mahdollistavansa kasvun lisäämällä alihankkijoiden käyttöä tai investoimalla kapasiteetin kasvattamiseen edelleen. Osana kasvun mahdollistamista Yhtiö voi harkita yritysostoa tai tuotannon käynnistämistä lähempänä markkinoita, mikä lisäisi toimitusnopeutta ja kilpailukykyä.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on kasvaa globaaleja agri-markkinoita nopeammin. Keskimääräinen kasvu markkinoilla on ollut 3-4 % vuotuisesti. Yhtiö panostaa suunnitelmalliseen orgaaniseen kasvuun, jossa korostuu paalauslankojen sekä -verkkojen myynnin ja jakelun kasvattaminen.

Yhtiön merkittävimmässä tuoteryhmässä, Agri-segmentissä, orgaanisen kasvun lisäksi Yhtiö tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia myös yritysostoihin kasvattaakseen markkinaosuuttaan, laajentaakseen tuotevalikoimaansa ja lisätäkseen kapasiteettiaan. Mahdollisten yritysostojen odotettaisiin nostavan Yhtiön liikevaihtoa ja nopeuttavan liikevaihdon kasvua. Käyttökatetavoite (EBITDA) on 8 %. Yhtiön omavaraisuusastetavoite on 4 vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin 40 %.