Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma

 

Yhtiön osakepääoma 31.12.2016 oli 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

 

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.