Tiedonantopolitiikka

Sovellettavat säännöt

Piippo Oyj ("Yhtiö") noudattaa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen) ja First North Nordic Rulebook -sääntökirjaa. Sääntelyn tarkoituksena on taata sijoittajille tasapuolinen ja yhtäaikainen pääsy sellaiseen tietoon, joka on omiaan vaikuttamaan olennaisesti rahoitusvälineen arvoon.

Tiedottamisessa sovellettavat periaatteet

Yhtiön tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Yhtiö julkistaa soveltuvan sääntelyn mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä kaikki päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiö arvioi itsenäisesti, onko jokin tieto omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeen arvoon. Tietoa pidetään olennaisena, jos järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi tietoa yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Olennaisiksi katsotaan ainakin seuraaviin seikkoihin liittyvät tiedot:

  • avainhenkilömuutokset

  • pitkävaikutteiset investoinnit

  • merkittävät yhteistyö- ja kaupallistamissopimukset

  • merkittävät yritys- tai rahoitusjärjestelyt

Tiedottamistapa

Yhtiö julkaisee tiedotteensa yhtiötiedotteina. Yhtiötiedotteet toimitetaan First North Finland -markkinapaikalle ja Yhtiön verkkosivuille. Muutokset tiedotettuihin tietoihin julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tiedote.

Tiedottamiskieli

Yhtiö julkistaa tiedotteensa suomeksi.

Hiljainen ajanjakso

Yhtiö noudattaa kolmen viikon hiljaista ajanjaksoa ennen puolivuotiskatsauksen tai muun taloudellisen katsauksen antamista. Hiljaisen ajanjakson aikana Yhtiö ei järjestä sijoittajatapahtumia tai osallistu kahdenkeskisiin tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikkojen tai sijoittajien kanssa. Myös hiljaisen ajanjakson aikana Yhtiö kuitenkin tiedottaa seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti Yhtiön osakkeen arvoon.

Huhut

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakkeen hintaa, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, analyytikkojen arvioita eikä luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, ellei Yhtiö katso sen olevan tarpeellista. Mikäli Yhtiö katsoo todennäköiseksi, että Yhtiötä koskevaa luottamuksellista tietoa on vuodettu julkisuuteen ja vuoto on tapahtunut Yhtiössä, Yhtiö julkaisee asiasta yhtiötiedotteen.

–––––––––––––––––––––––
Piippo Oyj:n hallitus
8.2.2015