Sisäpiiri

 

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Piippo noudattaa First North –yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Piipon omaa sisäpiiriohjetta.

Piipon julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, sekä ne Piipon hallituksen määrittelemät henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus tehdä Piipon tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin (ei-julkinen) kuuluvat lisäksi ne nimetyt Piipon palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella Piipolle työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon.

Piippo ylläpitää sisäpiirirekistereitä Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmässä. Julkinen sisäpiirirekisteri on löydettävissä NetSire-palvelun verkkosivuilta. Voit siirtyä NetSire-palveluun tästä -linkistä.